Home Trang chủ quay lại thay đổi ngôn ngữ Alloywire

Thép không gỉ DTD 189A

This grade of stainless steel is widely used in the aerospace industry.

Tùy chọn hồ sơ:

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về từng loại hồ sơ

Round Profile Round Profile
Thép tròn
Flat Profile Flat Profile
Thép dẹt
Shaped Wire Shaped Wire
Thép hình
Rope Profile Rope Profile
Dây/bó thép
Từ
Round Profile

.001” (0.025 mm) Đường kính


Đến
Round Profile

.827” (21 mm) Đường kính

Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.

Từ
Flat Profile

.0015" (0.3mm) Đường kính


Đến
Flat Profile

.787" (20mm) Đường kính

Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.

Từ
Shaped Profile

.0157" (0.4mm) Đường kính


Đến
Shaped Profile

.394" (10mm) Đường kính

Có sẵn trong cuộn, cuộn và thanh thẳng.

Hình dạng hợp kim
D Shaped Wire
Dây hình chữ D
Half Round Wire
Dây nửa vòng
Double D
Dây đôi D
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Arc
Dây hình vòng cung
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Irregular Shaped Wire
Dây kết cấu
Irregular Shaped Wire
Dây hình chữ nhật
Rail Shaped Wire
Dây sắt hình
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Convoluted Wire
Dây kết cấu
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Rectangle Shaped Wire
Dây hình chữ nhật
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Trapezoidal Shaped Wire
Dây hình thang
Angled Wire
Dây góc
T Shaped Wire
Dây hình chữ T
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Angled wire
Dây góc
Chamfered wire
Dây vát
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Irregular Shaped Wire
Dây hình không đều
Oval Shaped Wire
Dây hình bầu dục
Channel Wire
Dây kênh
Wedge Shaped Wire
Dây hình nêm
Angled Wire
Dây góc
Angled Wire
Thép dẹt
Square Wire
Dây vuông
Các loại dây có sẵn
Wire Rope 1x7
1 x 7
Wire Rope 1x19
1 x 19
Wire Rope 7x7
7 x 7
Wire Rope 7x19
7 x 19
Quay lại trang chủ