Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thời gian giao hàng

Delivery Times

Thời gian sản xuất tiêu chuẩn là 2 tuần làm việc. Sau đó, dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi sẽ giao đến bến tàu của quý khách sau 2 ngày vận chuyển.

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng khẩn cấp, chúng tôi có sẵn Dịch vụ sản xuất khẩn cấp (EMS).

Dịch vụ này đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ loại thép nào mà quý khách đang tìm kiếm với trọng lượng và số lượng mà quý khách yêu cầu trong thời gian ngắn.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết