Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép điện trở & Thép cắt nóng

Thép điện trở & Thép cắt nóng

Tất cả có sẵn trong ‘tùy chọn hồ sơ’

Thép điện trở cho các thành phần gia nhiệt, điện trở và máy đóng gói niêm phong nhiệt. Ngoài ra, Thép cắt nóng cường độ cao cho máy cắt bọt, cùng với “Cụm thép cắt nóng và nguội” để đảm bảo độ bền và cường độ ở nhiệt độ cao.

80/20 NiCr 45/55 NiCu RW41 RW118RW122RW70 Heatseal 29
Còn được gọi là
RW80, Nichrome 80, Nichrome 5, Brightray C, Gilphy 80, Tophet A, Nikrothal 80,Chromalloy 80, Cronix, Chromel A RW45, Advance, Ferry, Eureka, Constantan, Hecnum Thép cắt nóng cường độ cao, Thép cắt nóng Bọt / Polystyrene (EPS) Thép cắt nóng cường độ cao, Thép cắt nóng Polystyrene (EPS)
Ứng dụng
Thành phần gia nhiệt
Vòng gia nhiệt
Điện trở
Hàn/cắt túi nhựa
Điện trở
Điện tử
Cắt nóng, chế tạo / Uốn dây Low expansion – for heat sealing long straight lengths

Alloy Wire sản xuất và lưu kho thép và thép dẹt cho các sản phẩm cắt nóng, đóng túi nhựa và các thành phần gia nhiệt. Quý khách hoàn toàn có thể mua đúng số lượng thép cần thiết cho nhu cầu sử dụng của mình.

Quý khách chưa chắc chắn nên sử dụng loại thép nào? Hãy mua “GÓI DÙNG THỬ”

Nếu quý khách chưa chắc chắn về kích thước dây thép hoặc dải thép hoặc điện trở (Ohm/ft) mình cần, quý khách có thể mua “Gói dùng thử”. “Gói dùng thử” là một bộ sưu tập dây thép hoặc dải thép gồm nhiều kích thước khác nhau cho quý khách dùng thử.

Nguồn tài nguyên sẵn có cho phép chúng tôi chế tạo thép cho các ngành nghề cụ thể khác nhau, có hiệu suất tốt hơn sản phẩm chế tạo theo tiêu chuẩn. Vui lòng hỏi thêm thông tin về các lựa chọn thay thế với chi phí tốt hơn và độ bền cao hơn.

  • Thép thành phần cho máy hàn gia nhiệt và máy hàn xung
  • Đóng gói bằng chân không
  • Hàn gia nhiệt chữ ‘T’ và hàn xung
  • Hàn túi nhựa
  • Thép cho máy hàn chữ L
  • Thép cắt nóng cho bọt xốp (EPS)
  • Thành phần gia nhiệt bằng điện
  • Điện trở
  • Số lượng đặt hàng từ 10 ft đến 10000 Lbs

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết