Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép cắt nóng cường độ cao RW 118
Nickel alloy products page

Trang sản phẩm

Request a Quote

Yêu cầu báo giá

Download TDS

Tải xuống bảng dữ liệu

Thép cắt nóng cường độ cao RW 118

Có sẵn trong 'tùy chọn hồ sơ'

Thép cắt nóng này có độ bền cao ở nhiệt độ cao và được sử dụng để cắt bọt polystyrene (EPS) và hoặc túi hàn bằng sợi hàn kín nhiệt.

Điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ cắt để đảm bảo hiệu quả cắt tốt nhất. Loại vật liệu và mật độ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cắt.

RW 118 Thuộc tính
Khối lượng riêng 8.18g/cm³ 0.296 lb/in³
Điện trở suất ở 20°C 118 microhm • cm 710 ohm. Circ. mil/ft
Nhiệt độ vận hành tối đa 300 °C 572 °F
Điểm nóng chảy 1370 °C 2500 °F
Hệ số giãn nở 12.7 µm/m °C (20 – 100°C) 7.1 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết