Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Quality & Testing

Chất lượng & Kiểm tra

Alloy Wire International Ltd duy trì hồ sơ chứng nhận chất lượng ISO 9001 từ năm 1991 và đạt chứng nhận phê duyệt chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 vào tháng 4 năm 2013. Cả hai chứng nhận này đều công nhận rằng các kỹ thuật sản xuất và gia công của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất có thể đạt được.

Chứng nhận của khách hàng lớn bao gồm:

 • BAE Systems
 • Raytheon
 • Westland

Chứng nhận Chính sách chất lượng AS9100 & ISO 9001.

Tất cả các nguyên liệu thô mà Alloy Wire International Ltd sử dụng đều có chứng nhận đầy đủ khi giao hàng và có thể truy xuất trở lại nguồn gốc sản xuất.

Môi trường

Alloy Wire International Ltd cam kết hoàn toàn tuân thủ và bảo vệ Môi trường, đồng thời đã đạt chứng nhận ISO14001 vào năm 2015. Điều này thể hiện cam kết vượt quá trách nhiệm môi trường đạo đức, không chỉ với khách hàng mà còn cho tất cả nhân viên của chúng tôi.

Alloy Wire International Ltd cũng rất nghiêm túc trong việc cung cấp các chất nguy hại và/hoặc chất độc và đặc biệt chú ý tuân thủ:

 • Quy định về Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH)
 • Hạn chế việc sử dụng các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử (RoHS)
 • Phần 1502, Đạo luật Dodd-Frank

Tuyên bố REACH & RoHS & Tuyên bố sử dụng khoáng chất không xung đột
Chính sách môi trường & Chứng nhận ISO14001

Sức khỏe và An toàn

Alloy Wire International Ltd cam kết không ngừng cải thiện hiệu suất Sức khỏe và An toàn, đồng thời cung cấp đủ tài chính và nguồn lực để tuân thủ Luật Sức khỏe và An toàn. Chúng tôi đã đạt chứng nhận BS OHSAS 18001 năm 2015, chứng tỏ tầm quan trọng của việc tuân thủ và vượt quá nghĩa vụ pháp lý & đạo đức về sức khỏe và an toàn của nhân viên và khách ghé thăm.

Chính sách Sức khỏe và An toàn & Chứng nhận BS OHSAS 18001

Kiểm tra

Alloy Wire International Ltd cung cấp Chứng nhận cùng với tất cả các lô hàng, bao gồm kết quả phân tích hóa học và kết quả thử nghiệm cơ học nếu được yêu cầu.

Tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra trực quan và PMI (Xác định vật liệu tích cực) được kiểm tra trước khi bắt đầu gia công và tất cả nguyên liệu sản xuất của chúng tôi đều được kiểm tra trong mỗi giai đoạn gia công. Tất cả đơn đặt hàng nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng cá nhân, trong đó có thể bao gồm gia công lô hàng mẫu để kiểm tra trước khi sản xuất hàng loạt.

Kiểm tra xuất kho được thực hiện với tất cả các vật liệu thành phẩm bao gồm:

• Kiểm tra trực quan
• Kiểm tra kích thước
• PMI (Xác định vật liệu tích cực)
• Thử nghiệm cơ học

Ngoài ra, chúng tôi có các thiết bị kiểm tra cho phép kiểm tra trực quan phóng đại lên tới 400 lần, liên kết với phần mềm máy tính có thể tạo ra hình ảnh kỹ thuật số hoặc hình ảnh. Chúng tôi cũng có thiết bị cho phép chuẩn bị và kiểm tra mặt cắt ngang của vật liệu. Điều này rất hữu ích khi tìm kiếm các vấn đề như các vật lẫn hoặc khe nứt trong vật liệu.

Kết quả thử nghiệm cơ học thu được bằng cách sử dụng các thiết bị kiểm tra nội bộ và phần mềm máy tính mới nhất, giúp tăng hiệu quả và mức độ chính xác cao của các phương pháp thử nghiệm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiến hành các thử nghiệm cơ học sau bằng thiết bị nội bộ.

 • Kiểm tra độ bền kéo
 • Kiểm tra ứng suất phá hủy
 • Độ giãn dài
 • Tải trọng phá hủy
 • Kiểm tra độ cứng*
 • Kiểm tra cuốn
 • Kiểm tra độ uốn
 • Kiểm tra độ xoắn
 • Kiểm tra sau gia nhiệt
 • Kiểm tra Xác định vật liệu tích cực (PMI)

*Tất cả Độ cứng được kiểm tra bằng Vickers và được chuyển đổi bằng bảng chuyển đổi trong ASTM E140-65

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp kết quả kiểm tra bên ngoài của bên thứ 3 cho các chứng nhận UKAS, nếu được yêu cầu bởi bất kỳ khách hàng nào trong chuỗi cung ứng.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết