Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thuật ngữ

Bảng thuật ngữ

Que thép cán nóng
Cách sản xuất. Diện tích mặt cắt ngang của thanh tròn giảm đi trong khi vật liệu vẫn còn nóng. Lớp hoàn thiện thường không mịn như đối thép cán nguội và đường kính thường có độ ovan cao hơn so với thép cán nguội.

Thép cán nguội
Cách sản xuất. Diện tích mặt cắt ngang của thép hoặc độ dày của mặt cắt giảm mà không cần sử dụng nhiệt.

Cold Rolled Flat Wire PhotoThép dẹt cán nguội
Thép tròn cán trên 2 bề mặt để lại các cạnh bán kính tự nhiên.

Cold Rolled Section PhotoThép thương phẩm cán nguội
Thép tròn cán nguội trên 4 bề mặt trở lên để kiểm soát các cạnh và các góc bán kính tự nhiên.

Nhiệt đàn hồi
Một lượng cán nguội nhất định để đảm bảo điều kiện đàn hồi tiêu chuẩn cho một mác vật liệu.

Nhiệt đàn hồi số 1
Một lượng cán nguội nhất định để đảm bảo điều kiện nhiệt đàn hồi số 1 cho thép nhưng ít hơn lượng cán nguội để đảm bảo nhiệt đàn hồi đầy đủ (không phải là điều kiện chuẩn cho tất cả hợp kim).

Nhiệt đặc biệt
Sản xuất theo thuộc tính cơ học cụ thể của khách hàng.

Sơn phủ
Thép được phủ bằng chất bôi trơn khô để hỗ trợ cuộn tự động (ví dụ: cuộn đàn hồi).

Trơn
Không sơn phủ trên bề mặt thép.


Làm mềm sau nhiệt luyện.

Hóa già / Biến cứng phân tán / Biến cứng do hóa già
Một điều kiện đạt được nhờ nhiệt luyện nhằm tăng thuộc tính cơ học của vật liệu (ví dụ: Độ bền kéo / độ cứng, v,v.) Quy trình này thường được thực hiện với hàng thành phẩm khi không thể tạo thép hóa già.

Gia nhiệt sau khi tạo hình
Hàng thành phẩm được xử lý nhiệt tiêu chuẩn và kết quả tính chất cơ học là giá trị điển hình. Trong hầu hết các trường hợp, có thể đảm bảo các thuộc tính cơ học khác nhau bằng cách kết hợp xử lý nguội và nhiệt luyện, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các yêu cầu cụ thể của quý khách.

Chúng tôi có thể thực hiện các loại kiểm tra khả năng trên các mẫu để chứng minh sản phẩm đáp ứng yêu cầu của quý khách sau khi gia nhiệt lần cuối và chứng nhận kết quả.

Độ bền kéo
Phạm vi độ bền kéo được đưa ra là phạm vi điển hình cho mỗi hợp kim trong điều kiện cung cấp tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng khi chúng tôi sản xuất các vật liệu này, phạm vi độ bền kéo có thể được thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Nhiệt độ vận hành tương đối
Nhiệt độ vận hành đề cập trên bảng dữ liệu của chúng tôi là các giá trị tương đối, phụ thuộc vào thiết kế và điều kiện hoạt động của hàng thành phẩm.

Ngày vận chuyển
Đây là ngày vật liệu rời kho của Alloy Wire, không phải là ngày đến bến tàu của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý khách yêu cầu thuộc tính cơ học khác với các thuộc tính trên

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết