Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Dây hình

Dây hình

Kích thước đa dạng từ 0,0157″(0,4mm) đến 0,630″(16mm)
Số lượng đặt hàng từ 10′ đến 10.000 lbs
Gửi cấu tạo thép của quý khách cho chúng tôi để nhận báo giá

Ví dụ về dây hình:

Có sẵn trong bất kỳ hợp kim nào sau đây:

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết