Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép hình

Thép hình

Kích thước đa dạng từ 0,0157″(0,4mm) đến 0,630″(16mm)
Số lượng đặt hàng từ 10′ đến 10.000 lbs
Gửi cấu tạo thép của quý khách cho chúng tôi để nhận báo giá

Ví dụ về thép hình:

Có sẵn trong bất kỳ hợp kim nào sau đây:

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309