Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Nilo® K
Nickel alloy products page

Trang sản phẩm

Request a Quote

Yêu cầu báo giá

Download TDS

Tải xuống bảng dữ liệu

Nilo® K

Có sẵn trong 'tùy chọn hồ sơ'

Hợp kim niken-sắt-cobalt, độ giãn nở được kiểm soát, chứa 29% Niken. Hệ số giãn nở của hợp kim này (giảm khi nhiệt độ tăng đến điểm biến đổi), phù hợp với tốc độ giãn nở của thủy tinh borosilicate và gốm alumina.

Nilo® K còn được gọi là Kovar, Dilver, Pernifer 2918.

Thành phần hóa học Thông số kỹ thuật Ký hiệu Đặc điểm chính Ứng dụng điển hình
Thành phần % tối thiểu % tối đa
Fe 53.00 nominal
Ni 29.00 nominal
Co 17.00 nominal
Mn 0.50
Si 0.20
C 0.04
Al 0.10
Mg 0.10
Zr 0.10
Ti 0.10
Cu 0.20
Cr 0.20
Mo 0.20
ASTM F15 W.NR 1.3981
UNS K94610
AWS 094
Hệ số giãn nở được kiểm soát (giảm khi nhiệt độ tăng đến điểm biến đổi).
Phù hợp với tốc độ giãn nở của thủy tinh borosilicate và gốm alumina
Ứng dụng nhiều dấu bịt kín từ thủy tinh đến kim loại yêu cầu độ tin cậy và khả năng chịu sốc nhiệt cao, ví dụ như van truyền điện cao.
Khối lượng riêng 8.16 g/cm³ 0.295 lb/in³
Điểm nóng chảy 1450°C 2640°F
Điểm biến đổi 450°C 840°F
Khả năng dẫn nhiệt 16.7 W/m•°C 116 btu•in/ft2•h°F
Hệ số giãn nở 6.0 µm/m °C (20 – 100°C)
4.6 – 5.2 µm/m °C (20 – 400°C)
3.3 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)
2.6 – 2.9 x 10-6 in/in °F (70 – 752°F)
Xử lý nhiệt các bộ phận thành phẩm
Các hợp kim Nilo thường được cung cấp và sử dụng trong điều kiện ủ (quá trình xử lý nguội để làm biến dạng các hệ số giãn nở nhiệt).
Thời gian ủ có thể thay đổi theo độ dày mặt cắt ngang.
Thời gian và nhiệt độ oxy hóa được lựa chọn theo độ dày oxit cần thiết.
Loại Nhiệt độ Thời gian (giờ) Làm mát
°C °F
850 – 1000 1560 – 1830 0.5 Không khí hoặc nước
Để chuẩn bị bịt kín thủy tinh đến kim loại Khử cacbon 900 – 1050 1650 – 1920 1 Không khí hoặc nước
Nếu cần bề mặt oxit kim loại (thời gian và nhiệt độ phụ thuộc vào độ dày oxit cần thiết) Oxy hóa 600 – 1000 1110 – 1830 1 Không khí
Thuộc tính
Điều kiện Độ bền kéo tương đối Nhiệt độ vận hành tương đối
N/mm² ksi °C °F
450 – 550 65 – 80 tối đa +400 tối đa +750
Kéo cứng 700 – 900 102 – 131 tối đa +400 tối đa +750

Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.

*Tên thương mại của Special Metals Group of Companies

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết