Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Vẽ lại thiết kế thép của khách hàng

Vẽ lại thép cấp tự do của khách hàng

Chúng tôi có thể hỗ trợ nếu quý khách yêu cầu gia công mác vật liệu đặc biệt thành kích thước nhỏ hơn và theo thông số kỹ thuật nhỏ hơn.

Chúng tôi sẽ chuyển đổi thông số thép hoặc thép thanh theo đúng nhu cầu sử dụng của quý khách. Chuyên môn sản xuất số lượng đặt hàng nhỏ của chúng tôi có nghĩa là mất rất ít nguyên liệu trong quá trình chuẩn bị gia công.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết