Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Dịch vụ sản xuất khẩn cấp

Dịch vụ sản xuất khẩn cấp

Có nhu cầu sử dụng thép khẩn cấp?

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng khẩn cấp và cần giao thép nhanh hơn, hãy yêu cầu Dịch vụ sản xuất khẩn cấp (EMS) của chúng tôi. Dịch vụ đặc biệt này cho phép sản xuất thép chỉ trong vòng vài ngày và vận chuyển bằng tuyến đường nhanh nhất, đến thẳng nơi nhận của quý khách!

Một số ngành nghề ứng dụng

Dầu khí

Hải quân

Ô tô

Hàng không vũ trụ

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết