Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Haynes˘ 282
Nickel alloy products page

Trang sản phẩm

Request a Quote

Yêu cầu báo giá

Download TDS

Tải xuống bảng dữ liệu

Haynes˘ 282

Có sẵn trong 'tùy chọn hồ sơ'

Haynes 282 là một hợp kim mới được phát triển cho các ứng dụng cấu trúc nhiệt độ cao, có độ bền đứt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ 650 – 930oC (1200 – 1700oF), vượt qua cả Waspalloy và Rene 41.

Thành phần hóa học Thông số kỹ thuật Ký hiệu Đặc điểm chính Ứng dụng điển hình
Thành phần % tối thiểu % tối đa
Al 1.38 1.65
B 0.003 0.01
C 0.04 0.08
Nb 0.20
Co 9.00 11.00
Cr 18.50 20.50
Cu 0.10
Fe 1.50
Mn 0.30
Mo 8.00 9.00
Ni bal
P 0.015
S 0.015
Si 0.15
Ta 0.10
Ti 1.90 2.30
W 0.50
UNS N07208
AWS 062
Hợp kim mới được phát triển cho các ứng dụng cấu trúc nhiệt độ cao, có độ bền đứt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ 650 – 930°C (1200 – 1700°F), vượt qua cả Waspalloy và Rene 41.
Độ bền đứt tuyệt vời.
Các thành phần vòi xả trong tuabin khí máy bay tăng cường, đường dẫn khí nóng trong tuabin khí trên đất liền.
Một sự lựa chọn tiềm năng cho các bộ phận phát triển nhiệt độ cao.
Ứng dụng tĩnh nhiệt độ cao **
Khối lượng riêng 8.27 g/cm³ 0.3 lb/in³
Điểm nóng chảy 1300 – 1375°C 2370 – 2510°F
Hệ số giãn nở 12.1 μm/m °C (20 – 100°C) 6.7 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)
Xử lý nhiệt các bộ phận thành phẩm
Điều kiện được Alloy Wire cung cấp Loại Nhiệt độ Thời gian (giờ) Làm mát
°C °F
Nhiệt đàn hồi Gia cố

Làm cứng do hóa già
1010
790
1850
1450
2
8
Không khí
Không khí
Thuộc tính
Điều kiện Độ bền kéo tương đối Nhiệt độ hoạt động tương đối tùy thuộc vào tải ** và môi trường
N/mm² ksi °C °F
800 – 1200 116 – 174 Liên hệ Alloy Wire để biết thêm thông tin
Nhiệt đàn hồi 1300 – 1600 190 – 232
Nhiệt đàn hồi + Gia cố + hóa già 1000 – 1300 145 – 190

Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.

*Tên thương mại của Haynes International

** Ứng dụng tĩnh = tĩnh/cố định/không động/cứng

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết