Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép cắt nóng cường độ cao RW 41
Nickel alloy products page

Trang sản phẩm

Request a Quote

Yêu cầu báo giá

Download TDS

Tải xuống bảng dữ liệu

Thép cắt nóng cường độ cao RW 41

Có sẵn trong 'tùy chọn hồ sơ'

Thép này có độ bền đặc biệt ở nhiệt độ cao và là thép cắt nóng hiệu suất cao nhất mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có ghi chép lại lịch sử ứng dụng tốt của sản phẩm này khi làm việc liên tục và trên khung cắt biến động.
Điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ cắt để đảm bảo hiệu quả cắt tốt nhất. Loại vật liệu và mật độ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cắt.

Đặc điểm chính Ứng dụng điển hình
Độ bền đặc biệt ở nhiệt độ cao và là thép cắt nóng hiệu suất cao nhất mà chúng tôi cung cấp. Dây chuyền sản xuất cắt polystyrene bọt (EPS), vật liệu laminate nhiệt, v.v. Lịch sử ứng dụng tuyệt vời trong làm việc liên tục và trên khung cắt dao động.
Khối lượng riêng 8.25 g/cm³ 0.298 lb/in³
Điện trở suất ở 20°C 131 microhm • cm 788 ohm. Circ. mil/ft
Nhiệt độ vận hành tối đa 300 °C 572 °F
Điểm nóng chảy 1345 °C 2450 °F
Hệ số giãn nở 13.6 µm/m °C (20 – 100°C) 7.41 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết