Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thiết kế phần tử gia nhiệt

Thiết kế phần tử gia nhiệt

Các tính toán sau đây hướng dẫn quý khách cách chọn dây điện trở cho mục đích sử dụng của mình

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309