Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Máy tính điện trở

Máy tính điện trở

Tính toán điện trở tuyến tính cho kích thước dây tròn hoặc Dải / Phoi / Băng đã chọn

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309