Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Định luật Ohms

Định luật Ohms

Điện trở cần thiết ở các công suất và điện áp khác nhau có thể được tính bằng các công thức sau đây, như các giá trị công suất, điện áp và dòng điện.

Chịu nhiệt

V Điện áp (Vôn)
W Công suất (Watts)
I Dòng điện (Amps)
R Điện trở ở 20°C (ohms)

Ohms Law

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết