Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép cuộn hoặc thép xoắn

Thép cuộn hoặc thép xoắn

Thành phần thép được tạo hình thành cuộn đảm bảo chiều dài thép phù hợp để đặt trong một không gian tương đối ngắn và cũng hấp thụ các tác động của sự giãn nở nhiệt.  Khi tạo cuộn phải hết sức thận trọng để không làm hỏng thép do cắt khía hoặc mài mòn.  Điều quan trọng là phải đảm bảo thép sạch sẽ. Tỷ lệ đường kính bên trong cuộn/đường kính thép tối đa và tối thiểu đề nghị là 6:1 và 3:1.  Chiều dài của cuộn gần lõi nhất có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng bảng hoặc phương trình dưới đây.

Trong đó:

d Đường kính thép (mm)
D Đường kính bên trong cuộn (mm)
L Chiều dài thép (m)
x Chiều dài cuộn lõi gần nhất (mm)

Coiled or Spiral Elements

Đường kính thép Chiều dài cuộn gần lõi nhất (mm)/1m chiều dài dây. Đường kính bên trong cuộn:
SWG in mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm
10 .128 3.25 166 143 125 112 101 92 84 78
11 .116 2.95 158 135 118 105 94 86 79 72
12 .104 2.64 149 127 110 97 87 79 72 67
13 .092 2.34 139 117 101 89 80 72 66 60
14 .080 2.03 129 107 92 81 72 64 59 54
15 .072 1.83 121 100 85 74 66 59 54 49
16 .064 1.63 112 92 78 68 60 54 49 45
17 .056 1.42 102 83 70 61 54 48 43 40
18 .048 1.22 92 74 62 54 47 42 38 35
19 .040 1.02 81 64 54 46 40 36 32 29
20 .036 .91 74 59 49 42 37 33 29 27
21 .032 .81 68 54 45 38 33 29 26 24
22 .028 .71 61 48 40 34 29 26 23 21
23 .024 .61 54 42 35 29 25 23 20 18
24 .022 .56 50 39 32 27 24 21 19 17
25 .020 .51 46 36 29 25 22 19 17 15
26 .018 46 42 33 27 23 20 17 15 14
27 .0164 .42 39 30 24 21 18 16 14 13
28 .0148 .38 35 27 22 19 16 14 13 12
29 .0136 .35 33 25 21 17 15 13 12 11
30 .0124 .31 30 23 19 16 14 12 11 10
31 .0116 .29 28 22 18 15 13 11 10 9
32 .0108 .27 27 20 17 14 12 11 9 8
33 .0100 .25 25 19 15 13 11 10 9 8

Khi cuộn gần lõi này bị kéo căng, độ giãn phải là khoảng 3:1 vì cuộn dây gần hơn sẽ dẫn đến cuộn dây nóng hơn.

Ngoài hư hỏng do tai nạn, tuổi thọ của thành phần gia nhiệt bình thường có thể bị rút ngắn do đốt cháy cục bộ (điểm nóng).  Điều này có thể được gây ra bởi sự thay đổi đối với mặt cắt dây của dây (ví dụ: nấc, kéo dài, xoắn) hoặc bằng cách che chắn một khu vực dẫn tới thành phần gia nhiệt không thể tản nhiệt tự do hoặc do các điểm hỗ trợ hoặc điểm dừng kém.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết