Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thiết kế thành phần băng thép

Thiết kế thành phần băng thép

Phương pháp tương tự như thiết kế thành phần thép tròn.

Trong đó:

b Độ rộng băng (mm)
t Độ dày băng (mm)

Example:

  1. Để tính toán kích thước và chiều dài băng cần thiết cho thành phần Mica-thép 600w/220v trong vòng gia nhiệt, hoạt động ở nhiệt độ tối đa 800°C, tổng điện trở thành phần ở nhiệt độ vận hành (Rt) sẽ là:

Designing a Tape Element

  1. Sử dụng băng RW80, hệ số Nhiệt độ – Trở kháng (F) ở 800°C là 1,051. Do đó, tổng điện trở thành phần ở 20°C (R) sẽ là:

Designing a Tape Element

  1. Biết kích thước của bảng mica thì có thể ước tính chiều dài của băng có thể được quấn quanh bảng. Do đó, điện trở cần thiết cho mỗi băng thép sẽ là:

Ví dụ: chiều dài băng thép là 7 mét–

Designing a Tape Element

  1. RW80 có đường kính băng thép 0,09mm có điện trở trên mỗi mét là 11,10 ohms/m (xem trang kích cỡ lưu kho) gần bằng 10,97 ohms/m.
  2. Để xác định chiều dài băng thép thực tế (L)

Designing a Tape Element

Thay đổi chiều dài băng thép có thể có nghĩa là thêm hoặc bớt (thay đổi bước băng thép) để đạt được tổng giá trị điện trở cần thiết.

6. Để xác định tải diện tích bề mặt (S):

Designing a Tape Element

Nếu tải diện tích bề mặt tính toán của bạn quá cao hoặc quá thấp (xem bảng), bạn nên tính lại và thay đổi một hoặc nhiều yếu tố sau đây:

– Chiều dài và kích thước băng thép

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết