Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Dây điện trở Nicken-Đồng 45/55 Ni Cu
Nickel alloy products page

Trang sản phẩm

Request a Quote

Yêu cầu báo giá

Download TDS

Tải xuống bảng dữ liệu

Dây điện trở Nicken-Đồng 45/55 Ni Cu

Có sẵn trong 'tùy chọn hồ sơ'

Dây hợp kim Niken-Đồng được sử dụng chủ yếu cho điện trở trung bình và hệ số điện trở nhiệt độ rất thấp.

Dây điện trở Nicken-Đồng 45/55 Ni Cu còn được gọi là Constantan, Hecnum, Eureka, Ferry, Vernicon Advance.

Thành phần hóa học Ký hiệu Ứng dụng điển hình
Thành phần % tối thiểu % tối đa
C 0.10
Si 0.50
Mn 1.00
Fe 1.00
Cu 55.00 nominal
Ni bal
W.Nr. 2.0842
AWS 081
Điện trở công suất, điện trở shunt, cặp nhiệt điện và điện trở chính xác (thép tròn) có nhiệt độ hoạt động lên đến 400°C (750°F).
Khối lượng riêng 8.89g/cm³ 0.321 lb/in³
Điện trở suất ở 20°C 49 microhm • cm 295 ohm. Circ. mil/ft
Nhiệt độ vận hành tối đa 400 °C 750 °F
Điểm nóng chảy 1270 °C 2320 °F
Hệ số giãn nở 14.7 µm/m °C (20 – 100°C) 8.17 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết