Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Send your Resistance Calculator Results

Please complete the form below and we will e-mail your resistance calculator results to you.    Alloy Wire
    Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết