Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Trung Quốc

Trung Quốc


Shanghai Epad International Trade Co.,Ltd.
上海亿帕德国际贸易有限公司

Tel:021-66220209/66790765*801
Fax:021-66790756*802

Address.:510 room, 1588 Wenchuan Road, Sanpo Center, Baoshan, Shanghai
上海市宝山区蕴川路1588号新宝中心510室

epad01@epadtrade.com

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết