Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Indonesia


Jl. Putra Bangsa III Blok F No. 7
Medokan Ayu
Rungkut
Surbaya
East Java
Indonesia
60295

Tel: +6281259229777

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết