Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Hàn Quốc

Hàn Quốc


Care of SIGA SHAPE & METALS CO

#202, 26-2, Taegye-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, Korea (zip code: 04635)

Tel: 0082-2-3664-3456

Fax: 0082-2-3664-3452

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết