Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 58 293 9309
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Hàn Quốc

Hàn Quốc


Care of SIGA SHAPE & METALS CO

#106 Hyundai Princetel, 510, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, Korea (zip code: 07548)

Tel: 0082-2-3664-3456

Fax: 0082-2-3664-3452

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Call Alloy Wire

+84 58 293 9309