Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thái Lan

Thái Lan


Alloy Wire International

120/55 Sukhumvit 101/1 Bangchak Phrakanong Bangkok 10260
120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

Tel: +66 (0) 80 626 9989
Fax: +66 (2) 398 6391

Direct Contact


Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết