Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Đóng gói & Vận chuyển

Đóng gói & Vận chuyển

Thép cuộn, ống cuộn và thép dài/thép thanh

Chúng tôi cung cấp nhiều cách đóng gói, dưới dạng thép cuộn, ống cuộn và thép dài. Tất cả hàng hóa được dán nhãn rõ ràng với số đơn hàng của khách, hợp kim, kích thước, trọng lượng, số lượng và ngày đúc. Ngoài ra còn có tùy chọn cung cấp nhãn trung lập hoặc nhãn có ghi nhãn hiệu khách hàng. Có thể cung cấp bao bì đóng gói đặc biệt cho các yêu cầu cá nhân theo yêu cầu cụ thể.

Chúng tôi cung cấp hàng hóa trên toàn cầu và tất cả sản phẩm được đóng gói an toàn phù hợp để vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường biển. Tùy thuộc vào kích thước lô hàng và địa điểm giao hàng chính xác:

Thời gian giao hàng trong lãnh thổ Hoa Kỳ thường là 2 ngày kể từ thời điểm vận chuyển.

Thời gian giao hàng trên toàn thế giới thường là 4 ngày kể từ thời điểm vận chuyển.

Vận chuyển

Chúng tôi thường sản xuất thép và vận chuyển cho quý khách trong vòng 2 tuần làm việc, thời gian tốt nhất trong ngành theo báo cáo của khách hàng. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng khẩn cấp và cần có thép trong một vài ngày, hãy yêu cầu Dịch vụ sản xuất khẩn cấp (EMS) của chúng tôi. Dịch vụ cao cấp này đảm bảo chúng tôi cung cấp được bất kỳ trọng lượng và số lượng nào quý khách yêu cầu trong thời gian nhanh nhất có thể.

Thời gian giao hàng

Nếu thép thành phẩm quý khách yêu cầu không có sẵn trong kho thì chúng tôi sẽ sản xuất theo thông số kỹ thuật và giao hàng cho quý khách trong vòng 2 tuần làm việc. Sau đó, dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi sẽ giao đến bến tàu của quý khách sau 2 ngày vận chuyển. Nếu quý khách yêu cầu giao hàng khẩn cấp, hãy yêu cầu Dịch vụ sản xuất khẩn cấp (EMS). Dịch vụ cao cấp này đảm bảo chúng tôi cung cấp được bất kỳ trọng lượng và số lượng nào quý khách yêu cầu trong thời gian nhanh nhất có thể.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết