Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Ống cuộn

Kích thước ống cuộn

spool-main

Mỗi ống cuộn chứa thép dây dài liên tục.  Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi có thể nối thép dài hơn hoặc chia đơn hàng thành các ống cuộn trọng lượng nhỏ hơn (vui lòng yêu cầu).

Mỗi ống cuộn đều được kiểm tra PMI (Xác định vật liệu tích cực).  Tùy thuộc vào số lượng ống cuộn, kiểm tra độ bền kéo được thực hiện trên mỗi ống cuộn hoặc theo kế hoạch lấy mẫu của chúng tôi.

Tất cả các ống cuộn đều được dán nhãn và đóng gói phù hợp với phương thức vận chuyển đã chọn, cho dù sử dụng hộp hoặc đóng thùng.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết