Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép dài

Thép dài/Thép thanh

Chúng tôi cung cấp thép nắn thẳng và thép dài hoặc thép thanh đã cắt sẵn từ 0,125” (3,00mm) đến 10 ft (3 mét), đường kính từ 0,0197” (0,5mm) đến 0,394” (10,0mm).

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thép dài hoặc thép thanh nắn thẳng với lớp hoàn thiện bề mặt không tâm có đường kính từ 0,4848” (1,20mm) đến 0,394” (10,0mm), đến dung sai h8 tiêu chuẩn. Vui lòng yêu cầu nếu quý khách muốn sử dụng dung sai nhỏ hơn.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết