Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Alloy Wire có dự trữ hàng không?

Nhìn chung, hầu hết đơn đặt hàng được sản xuất theo thông số kỹ thuật/bản vẽ riêng của khách hàng.  Vì chúng tôi dự trữ vật liệu thô thuộc nhiều kích thước khác nhau, chúng tôi có thể cung cấp hàng trong thời gian giao hàng rất ngắn – thường từ 2 đến 3 tuần.

Chúng tôi có hàng loạt kích thước dự trữ chuẩn cho Inconel X-750 và 80/20 NiCr để có thể giao hàng ngay.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết