Công ty có những chứng nhận gì?

Chứng nhận chính của chúng tôi bao gồm:  ISO 9001  BAE SYSTEMS  RAYTHEON  WESTLAND

Đọc thêm

Công ty có được chứng nhận AS 9100 không?

Có, chúng tôi có chứng nhận “Hàng không vũ trụ và Quốc phòng” AS 9100 từ năm 2013. Vui lòng xem chứng nhận AS 9100 ...

Đọc thêm

Công ty có được chứng nhận ISO 9001 không?

Có, chúng tôi được chứng nhận ISO 9001 từ năm 1991. Vui lòng xem chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi.

Đọc thêm

Vật liệu có khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ không?

Có. Tất cả nguyên liệu của chúng tôi đều có khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ về nguồn vật liệu ban đầu và ...

Đọc thêm

Công ty có cung cấp chứng nhận vật liệu hay không?

Có. Ngoài các kết quả kiểm tra tiêu chuẩn của chúng tôi, nếu quý khách có yêu cầu thử nghiệm cụ thể khác muốn tiến ...

Đọc thêm

Văn phòng kinh doanh tại địa phương của tôi ở đâu?

Vui lòng truy cập phần Liên hệ quốc tế, trong đó có tất cả văn phòng kinh doanh của Alloy Wire hoặc gọi điện cho ...

Đọc thêm

Tôi nên liên hệ với ai khi theo dõi đơn đặt hàng?

Gửi email với tiêu đề Tiến trình Đơn đặt hàng đến địa chỉ sales@alloywire.com .

Đọc thêm

Tôi nên liên hệ với ai nếu không tìm được thông tin mong muốn?

Vui lòng liên hệ văn phòng kinh doanh Alloy Wire tại địa phương, vào phần Liên hệ quốc tế hoặc liên hệ địa chỉ sales@alloywire.com.

Đọc thêm

Tôi nên liên hệ với ai nếu có câu hỏi về kỹ thuật?

Vui lòng liên hệ Giám đốc Kỹ thuật của chúng tôi Pete Lambe petelambe@alloywire.com

Đọc thêm

Tôi nên gửi câu hỏi cho ai?

Vui lòng gửi câu hỏi cho văn phòng kinh doanh Alloy Wire tại địa phương, vào phần Liên hệ quốc tế hoặc liên hệ địa ...

Đọc thêm