Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Văn phòng kinh doanh tại địa phương của tôi ở đâu?

Vui lòng truy cập phần Liên hệ quốc tế, trong đó có tất cả văn phòng kinh doanh của Alloy Wire hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số +44(0) 1384 262022, gửi fax +44(0)1384 263022 hoặc gửi email đến địa chỉ sales@alloywire.com và chúng tôi sẽ xác nhận thông tin liên hệ cho quý khách.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết