Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có cung cấp chứng nhận vật liệu hay không?

Có. Ngoài các kết quả kiểm tra tiêu chuẩn của chúng tôi, nếu quý khách có yêu cầu thử nghiệm cụ thể khác muốn tiến hành và nhận báo cáo, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra trực quan và PMI (Xác định vật liệu tích cực) được kiểm tra trước khi bắt đầu gia công. Kiểm tra trong quá trình sản xuất được thực hiện trong mỗi giai đoạn sản xuất và truy xuất nguồn gốc đầy đủ được duy trì.

Kiểm tra thành phẩm được thực hiện với tất cả các vật liệu thành phẩm bao gồm:

 • Kiểm tra kích thước
 • Hoàn thiện bề mặt
 • Độ bền kéo
 • Ứng suất phá hủy
 • Độ giãn dài
 • Tải trọng phá hủy
 • Độ cứng (Tất cả thử nghiệm độ cứng được đo Vickers và chuyển đổi bằng bảng chuyển đổi trong ASTM E140)
 • Kiểm tra cuốn
 • Kiểm tra độ uốn
 • Kiểm tra độ xoắn
 • Kiểm tra sau gia nhiệt
 • Xác định vật liệu tích cực (PMI)

Ngoài ra, chúng tôi có các thiết bị kiểm tra cho phép kiểm tra trực quan phóng đại lên tới 400 lần. Chúng tôi cũng chuẩn bị và kiểm tra các mặt cắt ngang, đồng thời có thể cho phép thử nghiệm bên ngoài của bên thứ 3.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết