Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có những chứng nhận gì?

Chứng nhận chính của chúng tôi bao gồm:

  •  ISO 9001
  •  BAE SYSTEMS
  •  RAYTHEON
  •  WESTLAND

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết