Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Alloy Wire có cung cấp mẫu không?

Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên số lượng nhỏ, thông thường chúng tôi sẽ tính tiền cho mẫu sản phẩm.
Nếu có sẵn vật liệu trong kho thành phẩm, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách “Gói dùng thử”. “Gói dùng thử” thường bao gồm 3-4 kích thước thép thành phẩm trong kho, giúp quý khách chọn loại hợp kim, kích thước, hoàn thiện bề mặt và điện trở nào phù hợp nhất với mục đích sử dụng của mình.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết