Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tôi có thể tìm thấy thông tin về Nhiệt luyện ở đâu?

Trên trang Phạm vi Hợp kim, nhấp vào hợp kim quý khách cần.  Thông tin về nhiệt luyện được trình bày trên bảng dữ liệu hợp kim. Nếu quý khách không tìm thấy thông tin về nhiệt luyện hoặc nếu quý khách có câu hỏi, vui lòng liên hệ Pete Lambe, Giám đốc Kỹ thuật để được hỗ trợ petelambe@alloywire.com

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết