Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có thể chế tạo thép theo thông số kỹ thuật/bản vẽ của tôi không

Chúng tôi sản xuất theo thông số kỹ thuật/bản vẽ riêng  Vui lòng gửi thông số kỹ thuật/bản vẽ của quý khách cho nhóm sản xuất của chúng tôi để được xác nhận chúng tôi có đáp ứng được yêu cầu của quý khách hay không.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết