Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có sản xuất được độ bền kéo khác giá trị được cung cấp trên bảng dữ liệu không?

Có, vui lòng ghi rõ độ bền kéo của thép mà quý khách yêu cầu trong RFQ và chúng tôi sẽ xác nhận có sản xuất được hay không.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết