Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có thể vẽ lại hoặc gia công vật liệu cấp tự do của tôi không?

Có. Chúng tôi có thể hỗ trợ nếu quý khách yêu cầu gia công mác vật liệu đặc biệt thành kích thước nhỏ hơn và theo thông số kỹ thuật nhỏ hơn.

Chúng tôi sẽ chuyển đổi thông số thép hoặc thép thanh theo đúng nhu cầu sử dụng của quý khách. Chuyên môn sản xuất số lượng đặt hàng nhỏ của chúng tôi có nghĩa là mất rất ít nguyên liệu trong quá trình chuẩn bị gia công và đó là lý do tại sao chúng tôi được tin tưởng gia công các vật liệu có giá trị cao, như Silver-Palladi cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ văn phòng Bắc Mỹ của chúng tôi theo địa chỉ michellenichols@alloywire.com hoặc vào phần liên hệ quốc tế để xem địa chỉ văn phòng kinh doanh Alloy Wire địa phương

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết