Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có cung cấp bao bị đóng gói trung lập hoặc dán nhãn tên công ty chúng tôi không?

Có, vui lòng xác nhận yêu cầu trên RFQ và đơn đặt hàng. Có thể cung cấp bao bì đóng gói đặc biệt cho các yêu cầu cá nhân theo yêu cầu cụ thể.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết