Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có thể giao lô hàng của tôi trên toàn thế giới không?

Alloy Wire cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên toàn thế giới, bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường biển. Chúng tôi cũng có thể giao hàng thông qua đơn vị chuyển phát của quý khách.

Để đảm bảo đơn hàng của quý khách được giao đến trong điều kiện hoàn hảo, chúng tôi sử dụng bao bì đóng gói chất lượng cao được thiết kế đặc biệt và các đơn vị giao hàng quốc tế đáng tin cậy đã được chứng minh.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết