Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có hồ sơ kỹ thuật không?

Chúng tôi có hai hồ sơ kỹ thuật:

  1. Hồ sơ kỹ thuật về Hợp kim điện trở nhấp để yêu cầu nhận bản sao.
  2. Hồ sơ Hợp kim ‘Hiệu suất cao’ hoặc ‘Exotic’ Nickel nhấp để yêu cầu nhận bản sao

Vui lòng liên hệ nếu quý khách cần hỗ trợ lựa chọn hồ sơ mình cần.  Hồ sơ về hợp kim điện trở cung cấp hướng dẫn về thiết kế phần tử gia nhiệt. Hồ sơ về hợp kim ‘Hiệu suất cao’ cung cấp bảng dữ liệu thông số kỹ thuật chi tiết về tất cả hợp kim của chúng tôi.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết