Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Tôi có thể thanh toán như thế nào?

Thanh toán có thể được thực hiện qua: BACS, Chuyển khoản ngân hàng / chuyển khoản, séc, thẻ tín dụng (chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính trừ American Express) và các giao dịch có thể được xử lý bằng USD, GBP hoặc EUR)

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết