Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thép thương phẩm/thép cán định hình lớn nhất/nhỏ nhất là bao nhiêu?

Mặt cắt ngang tối đa: 8,00mm (0,315″) Tối thiểu: 0,50mm (0,020″)

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết