Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Kích thước thép lớn nhất/nhỏ nhất mà công ty có thể cung cấp là bao nhiêu?

Thép tròn: Đường kính lớn nhất 21,00mm (0,827″) Đường kính nhỏ nhất 0,025mm (0,001″)
Kích thước tùy thuộc vào Hợp kim.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết