Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Số lượng đặt hàng tối thiểu của công ty là bao nhiêu?

Chúng tôi có thể sản xuất số lượng nhỏ như vài feet hoặc vài mét theo thông số kỹ thuật/ bản vẽ của quý khách.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết