Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có cung cấp thép ống/ thép tấm/ thép bản không?

Không. Chúng tôi sản xuất thép tròn, thép cán định hình, thép thanh và thép dây.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết