Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Thời gian giao hàng/sản xuất tiêu chuẩn của công ty là bao lâu?

Thời gian sản xuất/giao hàng tiêu chuẩn là khoảng ba tuần làm việc.
Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng khẩn cấp, chúng tôi có sẵn Dịch vụ sản xuất khẩn cấp (EMS).

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết