Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty đang trưng bày sản phẩm ở đâu?

Để xem các triển lãm tiếp theo, vào phần Triển lãm. Bạn cũng có thể xem các triển lãm chúng tôi đã tham gia trong phần Cập nhật tin tức, Tin tức và Triển lãm lưu trữ.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết