Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Công ty có thể cung cấp dải/băng thép rộng nhất/nhỏ nhất loại nào?

Chiều rộng tối đa: 8,00mm (0,315″) Độ dày tối thiểu 0,035mm (0,0014″)
Tỷ lệ chiều rộng tối đa trên độ dày là 30:1

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết