Alloy Wire

Thông tin liên lạc

1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam

Tel: +84 98 330 9484
E-Mail: trieuson@alloywire.com

Đơn hàng của tôi có được bọc/đóng gói phù hợp để xuất khẩu không?

Tất cả sản phẩm được đóng gói phù hợp cho mục đích vận chuyển qua đường bộ, đường hàng không hoặc đường biển, vui lòng xem thông tin về bao bì đóng gói.

Alloy Wire
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết